Trang chủ

Tôn lợp mái

Thép

Vật liệu

Xi măng

Nhà thầu

Phong thủy

Tư vấn

Bao bì

Kinh doanh

Thú cưng

Liên hệ

Tin Mới
Saturday, 20/07/2024 |
Mã màu

Nhà thầu

5.0/5 (1 votes)

Nhà thầu xây dựng là đơn vị, tổ chức có đầy đủ năng lực, chức năng xây dựng thực hiện việc ký kết các hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư. Vây quy trình đấu thầu xây dựng thực hiện ra sau? Hãy cùng An Gia Khang tìm hiểu nội dung bài viết này nhé.

Loại sóng

Trong lĩnh vực xây dựng, thi công công trình, người ta vẫn thường hay nhắc tới khái niệm nhà thầu xây dựng, đấu thầu xây dựng, chủ thầu, chủ đầu tư… Vậy thực chất nhà thầu xây dựng là gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé!

Nhà thầu xây dựng là gì?

1. Nhà thầu xây dựng là gì?

Nhà thầu xây dựng là tổ chức/ đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực để xây dựng công trình cho các chủ đầu tư. Họ sẽ ký hợp đồng với chủ đầu tư để thực hiện toàn bộ các công việc, dự án liên quan đến công trình ấy.

Một nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp cần đáp ứng được những yếu tố sau đây:

 • Được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và có chứng chỉ hành nghề có liên quan
 • Đã có đội ngũ kiến trúc sư, kỹ thuật, giám sát cũng như chỉ huy được công trình
 • Có đội ngũ công nhân lành nghề xây dựng đạt tiêu chuẩn.

Khi nhà thầu đã đáp ứng được những tiêu chí này thì chủ đầu tư có thể hoàn toàn an tâm để giao phó công trình của mình cho nhà thầu xây dựng vì họ đã có thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với chất lượng công trình của mình.


1.1 Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng là gì?

Nhà thầu xây dựng sau khi ký kết hợp đồng với chủ đầu tư họ cần phải hoàn thành những trách nhiệm dưới đây:

 • Bảo đảm chất lượng từng hạng mục của công trình
 • Cung cấp các loại vật tư và lượng nhân công cho công trình
 • Ký hợp đồng giao khoán với nhà thầu phụ đồng thời chịu toàn bộ trách nhiệm khi xảy ra các sự cố liên quan đến  thầu phụ
 • Quản lý các loại phương tiện, thiết bị, biện pháp thi công được sử dụng trong quá trình thi công.
 • Tổ chức, điều phối và quản lý các hoạt động trên công trường; thực hiện biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và an ninh trên công trường;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký kết, kể cả phần việc do nhà thầu phụ thực hiện và phải bồi thường vật chất cho những thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

1.2 Có những loại nhà thầu xây dựng nào?

Hiện nay nhà thầu xây dựng có 2 dạng chính là nhà thầu chính và nhà thầu phụ, bên cạnh đó cũng có thêm một số nhà thầu nữa, cụ thể:

a) Nhà thầu chính

 Đây là nhà thầu chịu trách nhiệm chính khi tham gia dự thầu, họ trực tiếp ký kết hợp đồng và đứng tên dự thầu. Nhà thầu chính có thể là cá nhân, tổ chức…

b) Nhà thầu phụ

 Đây là nhà thầu tham gia thực hiện các gói thầu theo như hợp đồng đã được ký kết với nhà thầu chính.

c) Nhà thầu phụ đặc biệt

Đây là nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm phụ trách các công việc quan trọng của gói thầy xây dựng mà nhà thầu chính đã đề xuất ở trong hồ sơ.

d) Nhà thầu nước ngoài

Là một tổ chức hay các nhân đã được thành lập theo pháp luật của nước ngoài mang quốc tịch nước ngoài nhưng tham gia dự thầu tại Việt Nam.

e) Nhà thầu trong nước

Đây được coi là một tổ chức đã được thành lập theo pháp luật của Việt Nam có thể là tổ chức hay cá nhân mang quốc tịch trong nước.

2. Quy trình đấu thầu xây dựng

Quy trình đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu xây dựng có thể đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu về cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp…

Hình thức đấu thầu xây dựng thường được áp dụng cho các dự án có quy mô lớn và độ phức tạp cao. Tất cả các hoạt động được dựa trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch và mang lại hiệu quả kinh tế. 

Quy trình đấu thầu xây dựng theo quy định của Luật Thương mại và Luật đấu thầu, quy trình đấu thầu xây dựng được tiến hành theo các bước sau.

1.1 Mời thầu

Chủ đầu tư cần tiến hành những công việc như sau:

a)Sơ tuyển nhà thầu

Bên mời thầu tổ chức sơ tuyển các bên tham gia đấu thầu nhằm lựa chọn những nhà thầu có khả năng đáp ứng các điều kiện mà bên mời thầu đưa ra. 

Việc sơ tuyển nhà thầu nhằm đảm bảo rằng thư mời thầu sẽ được giới hạn trong phạm vi nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

b) Chuẩn bị hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu bao gồm: 

 • Thông báo mời thầu; 
 • Các yêu cầu liên quan đến hàng hoá, 
 • Dịch vụ đấu thầu; 
 • Phương pháp định giá, so sánh, xếp hạng, lựa chọn nhà thầu; 
 • Những chỉ dẫn liên quan đến việc đấu thầu. 

c) Thông báo mời thầu

Tất cả các gói thầu khi tổ chức đấu thầu phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các trường gợp đấu thầu rộng rãi. 

Hoặc gửi thông báo mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu đủ điều kiện trong trường hợp đấu thầu hạn chế. 

Thông báo mời thầu phải có đủ các yếu tố: tên địa chỉ của bên mời thầu; tóm tắt nội dung đấu thầu; thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu; chỉ dẫn để tìm hiểu hồ sơ mời thầu.

1.2  Dự thầu

Sau khi thông báo mời thầu được công khai, các nhà thầu quan tâm đến gói thầu hoặc đã ở trong danh sách sơ tuyển sẽ làm thủ tục dự thầu.

Hồ sơ đấu thầu xây dựng được lập theo yêu cầu thể hiện trong hồ sơ mời thầu và phải được nộp trực tiếp cho bên mời thầu hoặc gửi bằng đường bưu điện theo địa chỉ được ghi trong hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải bảo mật hồ sơ dự thầu.

Khi dự thầu, bên dự thầu có thể phải nộp một khoản tiền để bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu để đảm bảo hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

Tỷ lệ số tiền nộp không quá 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa dịch vụ đấu thầu. Trong trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc,ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu không trúng thầu trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu.

1.3  Mở thầu

Mở thầu là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu tại thời điểm đã được ấn định hoặc trong trường hợp không có thời điểm ấn định trước thì thời điểm mở thầu là ngay sau khi đóng thầu.

Những hồ sơ dự thầu đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai, các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu.

Khi mở thầu, bên mời thầu và bên dự thầu có mặt phải ký vào văn bản. Biên bản mở thầu phải có nội dung sau đây: Tên hàng hóa, dịch vụ; ngày, giờ, địa điểm mở thầu; tên, địa chỉ của bên mở thầu, dự thầu; giá bỏ thầu của bên dự thầu; các nội dung sửa đổi, bổ sung và các nội dung có liên quan nếu có.

1.4  Đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu

Các tiêu chuẩn trên được đánh giá bằng phương pháp cho điểm theo thang điểm hoặc phương pháp khác được ấn định trước khi mở thầu.

Trong quá trình đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu giải thích rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ dự thầu. 

1.5 Xếp hạng, lựa chọn nhà thầu

Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải xếp hạng, lựa chọn các bên dự thầu theo phương pháp đã được ấn định. Trong trường hợp có nhiều bên tham gia dự thầu có số điểm, tiêu chuẩn trúng thầu ngang nhau thì bên mời thầu có quyền chọn nhà thầu.

1.6 Thông báo kết quả thầu và ký kết hợp đồng

Ngay sau khi có kết quả đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho bên dự thầu.

Bên mời thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng đối với các bên trúng thầu trên cơ sở sau đây: kết quả đấu thầu; các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu; nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu.

3. Các quy định trong đầu thầu xây dựng

Đấu thầu xây dựng là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng được các điều kiện về: Xây dựng và lắp đặt các thiết bị công trình, các hạng mục công trình của bên mời thầu. Đấu thầu xây dựng diễn ra trên cơ sở có sự cạnh tranh công khai, minh bạch giữa các nhà thầu 

 • Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 • Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
 • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Mục đích của đấu thầu xây dựng là giúp nhà đầu tư chọn được nhà thầu xây dựng có khả năng thực hiện tốt nhất những công việc trong dự án xây dựng của mình. Đối với các nhà thầu trúng thầu sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho cán bộ, nhân viên của mình.

Đồng thời là cơ hội để nhà thầu có thể khẳng định được chất lượng, uy tín, khẳng định được thương hiệu, tên tuổi của mình.

Đối với nhà  nước, đấu thầu xây dựng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý của nhà nước về đầu tư xây dựng. Tránh được tình trạng thất thoát, lãng phí, tránh được các hiện tượng tiêu cực phát sinh trong xây dựng cơ bản.

3.2 Các quy định đấu thầu trong xây dựng cần đảm bảo được là:

a) Quy định về tổ chức đấu thầu xây dựng:

 • Để tổ chức đầu thầu được hợp lệ thì đơn vị mời thầu cần phải đáp ứng được các quy định như:
 • Phải có văn bản quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư của người có thẩm quyền hoặc tổ chức có thẩm quyền.
 • Kế hoạch tổ chức đấu thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt.
 • Hồ sơ mời thầu đã được người có thẩm quyền hoặc cấp trên phê duyệt.

Riêng với trường hợp đấu thầu tuyển chọn tư vấn thực hiện công việc chuẩn bị dự án hoặc đấu thầu lựa chọn đối tác thực hiện thì điều kiện tổ chức đấu thầu là phải có văn bản chấp thuận của người hoặc cấp có thẩm quyền và hồ sơ mời thầu được phê duyệt.

 • Đảm bảo chất lượng về vật liệu
 • Điều kiện chung là bên mời thầu không được phép tham gia với tư cách là nhà thầu do mình tổ chức.

b) Quy định về điều kiện dự thầu:

Các nhà thầu tham gia dự thầu cần tuân thủ các quy định của luật đấu thầu như:

 • Có giấy phép kinh doanh.
 • Có đủ năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật để đáp ứng từng yêu cầu của từng gói thầu.
 • Phải có hồ sơ dự thầu hợp lệ và chủ động tham gia một đơn dự thầu trong một gói thầu dù ở đơn phương hay liên doanh dự thầu.
 • Để hiểu rõ hơn, chi tiết hơn về quy định trong đấu thầu bạn có thể tham khảo những tài liệu sau:
 • Công văn 4054/BKHDT – QLDT năm 2004 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ – CP.
 • Công văn 2683/BKHDT – QLĐT năm 2018 quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.
 • Nghị định 63/2014/NĐ – CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
 • Nghị định 30/2015/NĐ – CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
 • Thông tư 10/2015/TT – BKHĐT   quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 • Thông tư 19/2015/TT – BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu( Hiệu lực 15/01/2016).

3.2 Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu

Ngày 15/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2009/NĐ – CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. 

Việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vố ODA được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Đấu thầu. Nghị định bao gồm 13 chương:

 • Chương 1: Những quy định chung.
 • Chương 2: Kế hoạch đấu thầu.
 • Chương 3: Sơ tuyển nhà thầu.
 • Chương 4: Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.
 • Chương 5: Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
 • Chương 6: Chỉ định thầu.
 • Chương 7: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác.
 • Chương 8: Quy định về hợp đồng.
 • Chương 9: Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu.
 • Chương 10: Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
 • Chương 11: Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
 • Chương 12: Các vấn đề khác.
 • Chương 13 Điều khoản thi hành.

Ngoài ra nghị định còn ban hành các Phụ lục về Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mẫu mời thầu, mẫu báo cáo về thông tin của nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam. 

Để tìm hiểu chi tiết hơn bạn có thể tham khảo trực tiếp tại Nghị định 85/2009/NĐ – CP mà chính phủ đã ban hành.

4. 10 nhà thầu xây dựng uy tín tại TPHCM

Yếu tố quyết định sự thành công của một dự án xây dựng chính là nhà thầu xây dựng thi công công trình. Chính vì thế, việc lựa chọn được nhà thầu xây dựng uy tín là điều vô cùng quan trọng. Chúng tôi xin chia sẻ đến độc giả top 10 nhà thầu xây dựng uy tín tại TPHCM.

3.1 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng An Gia Khang

Công ty An Gia Khang được thành lập từ năm 2016, được biết đến là một trong những công ty thiết kế và thi công dân dụng ( biệt thự, nhà phố thương mại, villa shop…) uy tín tại TPHCM.

An Gia Khang tự hào cung cấp đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất cùng mức chi phí hợp lý nhất. 

Công ty với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp chuyên đi sâu nghiên cứu thiết kế các mẫu nhà phù hợp với với từng phong cách cổ điển, hiện đại khác nhau phù hợp với nhu cầu của Chủ Đầu Tư và quá trình thi công xây dựng sẽ được thực hiện bởi đội ngũ nhân công, kỹ sư có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao.

Cam kết hợp đồng thầu rõ ràng - minh bạch, đội thợ thi công chuyên nghiệp không bán thầu. Sử dụng vật tư chính hãng, đúng thỏa thuận với hợp đồng, tuyệt đối không đưa vật tư giả, kém chất lượng và công trình.

Thông tin liên hệ:

 • Công ty Cổ Phần Thiết Kế & Xây Dựng An Gia Khang
 • Hot line: 0937 181 181 – Tel: 028 3889 7088
 • Địa chỉ: VP: 340/34 Quang Trung, P.10, Gò Vấp, TPHCM
 • Chi Nhánh: Tổ 1, Ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, H. Phú Quốc, Kiên Giang

3.2 Công Ty Tnhh TV-ĐT-XD Nhân Đạt

Công Ty Tnhh TV-ĐT-XD Nhân Đạt kể từ khi thành lập đến nay công ty đã và đang thiết kế – thi công – giám sát xây dựng nhiều công trình nhà phố, biệt thự, cao ốc văn phòng ở Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với chi phí cạnh tranh, dịch vụ tốt, uy tín công ty đã nhận được niềm tin của nhiều chủ đầu tư.

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 57 Yên Đỗ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam
 • Hotline: 096 731 6869

3.3 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng An Cư

An Cư quy tụ đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, đội ngũ giám sát, thi công có nhiều kinh nghiệm, trình độ cao cùng dịch vụ tốt đã và đang làm hài lòng nhiều khách hàng, đặc biệt là những khách hàng khó tính.

Dịch vụ:

 • Tư vấn, giám sát xây dựng
 • Thi công biệt thự, nhà phố, nhà xưởng, văn phòng
 • Thiết kế biệt thự, nhà phố, nhà xưởng, văn phòng, nội thất,…
 • Xin giấy phép xây dựng, hoàn công

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 36 Bàu Cát 7, P14, Q Tân Bình
 • Hotline: 0286 672 2288 | 0933 834 369

3.4 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Thế Kỷ

Công ty Thế Kỷ là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công xây dựng, được thành lập từ năm 2008 dưới sự tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật của đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư lâu năm, có tâm huyết với nghề.

Dịch vụ:

 • Tư vấn, thiết kế nội thật và kiến trúc
 • Thi công, xây dựng hoàn thiện
 • Sản xuất, thi công đồ gỗ nội thất

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 68/51 Út Tịch, P4, Q Tân Bình
 • Hotline: 0902 499 409 | 0908 252 269

3.5 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Tạo Không Gian

Từ khi thành lập đến nay công ty đã thực hiện hơn 300 căn biệt thự, hơn 1000 căn hộ chung cư cùng nhiều văn phòng, các nhà hàng và công trình công cộng. Đây là thành quả mà tập thể đội ngũ kỹ sư thi công, kiến trúc sư của công ty đã hoàn thành.

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 39 Đường B6, Khu K300, Q Tân Bình
 • Hotline: 0908 310 203

3.6 Công ty xây dựng Nam Long

Nam Long là Công ty chuyên về thiết kế và thi công xây dựng nhà ở tại TP. HCM. Thành lập và phát triển bởi các Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo chính quy từ trường Đại học Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh, Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh.

Là nhà thầu xây dựng uy tín và chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm cùng các tổ đội thi công chuyên nghiệp và một quy trình giám sát chặt chẽ từ khâu thiết kế sơ phác kiến trúc đến việc hoàn thiện các chi tiết nội thất, Nam Long cam kết sẽ mang lại cho khách hàng một sản phẩm chất lượng, thẩm mỹ và đúng tiến độ.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 68A Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.6257.5152 - 0903.143.473

3.7 Công ty TNHH tư vấn thiết kế - xây dựng nhà đẹp Kiến An Vinh

Kiến An Vinh top 10 công ty tư vấn, thiết kế xây dựng biệt thự, nhà uy tín ở Tp. HCM. Là nhà thầu lớn được nhiều chủ nhà tin tưởng giao phó trọng trách xây nhà tại Tp. HCM và cũng lời cam kết về chất lượng cũng như nét thẩm mỹ cho một môi trường sống bền vững và hoàn thiện nhất.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 
 • 52 Tân Chánh Hiệp 36, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12,Tp.HCM
 • F2B Phan Văn Trị, P.5, Q.Gò Vấp, TP. HCM
 • Điện thoại: (08) 3715 6379 - 0902 249 297 - 0973 778 999

3.8 Công ty xây dựng Artech

ARTECH là công ty xây dựng uy tín, nhà thầu chuyên nghiệp với đội ngũ kiến trúc sư, kĩ sư trẻ tài năng và nhiệt huyết kết hợp với những chuyên gia kiến trúc và xây dựng giàu kinh nghiệm.

ARTECH sẽ đem lại sự tin tưởng và trách nhiệm cao trong công việc, giải quyết mọi vấn đề chuyên môn trong xây dựng, kiến trúc và nội thất.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: P1.302 – 303 The Prince Residence, 17 - 21 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: (028) 39953599 - 086 86 16018

3.9 Công ty TNHH Kiến Trúc Việt Quang

Công ty cổ phần Kiến trúc Việt Quang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng sửa chữa nhà, nâng cấp, thiết kế, thi công nội - ngoại thất các công trình dân dụng và công nghiệp. Công ty cổ phần Kiến trúc Việt Quang với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trẻ, năng động, sáng tạo kết hợp với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, có năng lực tư vấn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của quý khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:

 • Số 27 Hoa Phượng, KDC Hiệp Thành, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
 • Số 622/6 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 • 817 Tạ Quang Bửu, P.5, Q. 8, Tp. HCM
 • Số điện thoại: 0868.701.389

3.10 Công ty xây dựng Ngô Huỳnh

Công ty xây dựng Ngô Huỳnh là đơn vị chuyên thiết kế và xây dựng công trình nhà ở dân dụng nhà phố, biệt thự…chuyên nghiệp. Sứ mệnh của Công ty xây dựng Ngô Huỳnh là cung cấp cho bạn giải pháp thiết kế và xây dựng nhà ở chuyên nghiệp, quản lý tiến độ, kiểm soát chi phí và đảm bảo chất lượng công trình một cách tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:

 • số 355 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • 267 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0909 155 919 - 028.710.999.89

>> Các bạn xem thêm thông tin về nhà thầu xây dựng nhà hàng